OSTRÝ GRÚŇ

Prostredníctvom mobilnej aplikácie "Ostry Grun" boli zvizualizované objekty v obci Ostrý Grúň, ktorá bola počas druhej svetovej vojny čiastočne vypálená nemeckými nacistickými ozbrojenými zložkami a slovenskými kolaborantmi. Projekt chce týmto inovatínym spôsobom priblížiť širokej verejnosti tragické udalosti, ktoré sa odohrali v tejto obci počase druhej svetovej vojny, aby ich ľudia lepšie pochopili a snažili sa im v budúcnosti predísť. Cieľom projektu je prispieť k prevencii násilia, xenofóbie, neznášanlivosti a rasizmu.

mobile

VIDEO

Historické video zábery

Výpovede preživších autenticky opisujúcich udalosti v obci

VR

Virtuálna realita

Prechádzka v obci Ostrý Grúň v dobovej podobe

AR

Rozšírená realita

Zobrazenie vizualizovaných objektov v reálnom prostredí nasnímaných kamerou mobilného zariadenia

Stiahnuť aplikáciu

Aplikácia pre mobilné telefóny s operačným systémom Android alebo iOS bude čoskoro voľne stiahnuteľná cez Google Play resp. App Store.

Get it on Google Play

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality

mobile
mobile
mobile